Nguyễn Long

Ơn trời là tìm được IELTS Inspiration 🤣🤣🤣
Vì là người làm trong ngành F&B nên thời gian khá eo hẹp, nhưng nhờ trung tâm hỗ trợ hết mình mà đã có đủ thời gian để ôn luyện, cũng như cung cấp những techniques tuyệt vời cho việc giải quyết đề IELTS một cách nhanh gọn.
Giáo viên nhiệt tình hết mức có thể, vô cùng toẹt vời 🎊🎊🎊🎊🎊

Long Nguyễn - IELTS 7.0 Vì là người làm trong ngành F&B nên thời gian khá eo hẹp, nhưng nhờ trung tâm hỗ trợ hết mình mà đã có đủ thời gian để ôn luyện, cũng như cung cấp những techniques tuyệt vời cho việc giải quyết đề IELTS một cách nhanh gọn. Giáo viên nhiệt tình hết mức có thể, vô cùng toẹt vời 

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học:

0913 867 988

0938 783 941

  ielts.inspiration@gmail.com

    - Design by quocchuyen™