Huỳnh Gia Nghi

Trên cả tuyệt vời! Giáo viên tận tình, tâm lý, dạy hay. Trung tâm chăm sóc mình kỹ lưỡng, lâu lâu còn tổ chức party ăn nhậu xả stress. ?
Thực sự cảm ơn anh Minh Khưu và team IELTS Inspiration ? Nhờ luyện theo anh Minh mà mình tăng band điểm Reading từ 6.5 thành 8.5. Quá kỳ diệu.
Chúc IELTS Inspiration ngày càng thành công hơn nữa!

Huỳnh Gia Nghi - IELTS 7.0 Trên cả tuyệt vời! Giáo viên tận tình, tâm lý, dạy hay. Trung tâm chăm sóc mình kỹ lưỡng, lâu lâu còn tổ chức party ăn nhậu xả stress. Nhờ luyện theo anh IELTS Inspiration mà mình tăng band điểm Reading từ 6.5 thành 8.5. Quá kỳ diệu.!

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học:

0913 867 988

0938 783 941

  ielts.inspiration@gmail.com

    - Design by quocchuyen™