Kiểm tra Online

(i) Bật VIẾT IN HOA/CAPS LOCK/UPPER WORDS), và (ii) Phần Nghe (Listening test): các bạn vui lòng NGHE 1 LẦN -> điền tất cả đáp án vào giấy nháp -> chọn Next ->ghi lại đáp án sau đó.

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học:

0913 867 988

0938 783 941

  ielts.inspiration@gmail.com

    - Design by quocchuyen™