Chính sách quyền riêng tư

Thông tin chung


Chào mừng bạn đến với trang chính sách quyền riêng tư! Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng chúng tôi với thông tin của bạn. Chính sách quyền riêng tư này nhằm giúp bạn hiểu chúng tôi thu thập dữ liệu gì, tại sao chúng tôi thu thập và chúng tôi làm gì với dữ liệu đó. Khi bạn chia sẻ thông tin với chúng tôi, chúng tôi có thể tạo ra các dịch vụ tốt hơn cho bạn. Ví dụ, chúng tôi có thể hiển thị cho bạn các kết quả tìm kiếm phù hợp hơn, giúp bạn kết nối với mọi người hoặc chia sẻ với người khác nhanh chóng và dễ dàng hơn. Khi bạn sử dụng dịch vụ, bạn muốn chúng tôi trình bày rõ ràng cách chúng tôi sử dụng thông tin và cách bạn có thể bảo vệ tính riêng tư. Đây là điều quan trọng, chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian để đọc nó cẩn thận. Nhớ rằng, bạn có thể kiểm soát để quản lý thông tin và bảo vệ tính riêng tư của bạn. Chúng tôi đã tìm cách để điều đó đơn giản hết mức có thể.


Quyền truy cập, sửa, xóa dữ liệu và từ chối xử lý dữ liệu


Người dùng của chúng tôi có quyền truy cập, sửa, xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến họ, và từ chối xử lý dữ liệu, bằng cách gửi một yêu cầu bằng văn bản, vào bất kỳ lúc nào. Đội ngũ IELTS Inspiration thực hiện mọi nỗ lực để áp dụng các biện pháp phòng ngừa thích hợp nhằm bảo vệ sự an toàn và tính riêng tư của dữ liệu cá nhân, và để đảm bảo dữ liệu không bị sửa đổi, phá hủy hoặc truy cập trái phép bởi bên thứ ba. Tuy nhiên, Đội ngũ IELTS Inspiration không kiểm soát mỗi và mọi nguy cơ liên quan đến việc sử dụng Internet, do đó cảnh báo người dùng về những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng Internet. IELTS Inspiration có thể bao gồm liên kết đến các website hoặc nguồn Internet khác. Do đội ngũ IELTS Inspiration không thể kiểm soát các website và nguồn bên ngoài này, đội ngũ IELTS Inspiration không chịu trách nhiệm cho nội dung của chúng, do đó không chịu trách nhiệm pháp lý cho các quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có trên hoặc từ các website hoặc nguồn bên ngoài này.


Quản lý dữ liệu cá nhân


Bạn có thể xem hoặc sửa trực tuyến dữ liệu cá nhân của bạn cho nhiều dịch vụ của chúng tôi. Bạn cũng có thể lựa chọn việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Cách bạn có thể truy cập hoặc kiểm soát dữ liệu cá nhân sẽ phụ thuộc vào các dịch vụ mà bạn sử dụng. Bạn có thể chọn nhận các thông báo hỗ trợ đặc biệt từ website của chúng tôi qua email, SMS, thư bưu điện và điện thoại. Nếu bạn nhận được email hoặc SMS khuyến mại từ chúng tôi và muốn từ bỏ, bạn có thể thực hiện điều đó bằng cách làm theo hướng dẫn trong tin nhắn đó. Bạn cũng có thể lựa chọn việc nhận email, cuộc gọi điện thoại và thư bưu điện bằng cách truy cập và ký vào chương trình thông báo hỗ trợ đặc biệt, chương trình cho phép bạn cập nhật thông tin liên hệ, quản lý tùy thích liên hệ, từ bỏ việc nhận email, và chọn có chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với các đối tác của chúng tôi hay không. Các lựa chọn này không áp dụng cho các thông báo bắt buộc là một phần của một số dịch vụ.


Thông tin chúng tôi thu thập


Chúng tôi thu thập dữ liệu để hoạt động hiệu quả và cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất với dịch vụ của chúng tôi. Bạn cung cấp trực tiếp một số dữ liệu này, chẳng hạn khi bạn tạo một tài khoản cá nhân. Chúng tôi lấy một số dữ liệu từ đó bằng cách ghi lại cách bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi, ví dụ sử dụng các công nghệ như cookie, và nhận báo cáo lỗi hoặc dữ liệu tình trạng sử dụng từ phần mềm chạy trên thiết bị của bạn. Chúng tôi cũng nhận dữ liệu từ bên thứ ba. Chúng tôi cũng sử dụng dịch vụ từ bên thứ ba khác để giúp chúng tôi xác định địa điểm dựa trên địa chỉ IP nhằm tùy chỉnh một số dịch vụ theo địa điểm của bạn. Dữ liệu chúng tôi thu thập phụ thuộc vào các dịch vụ và tính năng mà bạn sử dụng.


Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn


Chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập được cho ba mục đích cơ bản: để vận hành các dịch vụ và cung cấp (bao gồm cải tiến và cá nhân hóa) các dịch vụ chúng tôi cung cấp, để gửi thông báo, bao gồm các thông tin hỗ trợ đặc biệt, và để hiển thị quảng cáo. Để thực hiện các mục đích này, chúng tôi kết hợp dữ liệu thu thập được qua các dịch vụ khác nhau mà bạn sử dụng để cho bạn một trải nghiệm liền mạch, nhất quán và cá nhân hóa. Tuy nhiên, để tăng cường quyền riêng tư, chúng tôi có các biện pháp bảo vệ về cả kỹ thuật và thủ tục được thiết kế để ngăn ngừa một số tổ hợp dữ liệu. Ví dụ, chúng tôi lưu dữ liệu thu thập được khi bạn không xác thực (không đăng nhập) tách riêng khỏi bất kỳ thông tin tài khoản nào có thể định danh trực tiếp, chẳng hạn tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn.


Chia sẻ thông tin của bạn


Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn chấp thuận hoặc khi cần thiết để hoàn thành bất kỳ giao dịch nào hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào bạn đã yêu cầu hoặc được cấp phép. Chúng tôi chia sẻ nội dung của bạn với bên thứ ba khi bạn bảo chúng tôi làm thế. Ví dụ, khi bạn cung cấp dữ liệu thanh toán để mua hàng, chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu thanh toán với các ngân hàng hoặc chủ thể khác xử lý giao dịch thanh toán hoặc cung cấp dịch vụ tài chính, để ngăn ngừa gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

06/10/2019

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học:

0913 867 988

0938 783 941

  ielts.inspiration@gmail.com

    - Design by quocchuyen™