IELTS Writing

09

Dec'20

GIẢI ĐỀ WRITING TASK 1 – NGÀY 05/12/2020

Topic: The diagrams below show changes of a cinema from 1980 until now. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Read More

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học:

  0855 309 060 (Ms. Trang)

0938 783 941 (Mr. Đức)

  0938 839 552 (Mr. Kiệt)

  ielts.inspiration@gmail.com

    - Design by quocchuyen™