IELTS Vocabulary

16

Dec'20

NGƯNG DÙNG SAI ‘PERSUADE’ VÀ ‘CONVINCE’ – PHÂN BIỆT ‘PERSUADE’ VÀ ‘CONVINCE’

Nhiều bạn thường dùng 'persuade' và 'convince' với nghĩa 'thuyết phục' thay thế lẫn nhau trong cả văn nói và viết. Tuy nhiên hai từ tưởng chừng như song sinh  thực ra lại có đôi chút khác biệt đó. 

Read More

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học:

  0855 309 060 (Ms. Trang)

0938 783 941 (Mr. Đức)

  0938 839 552 (Mr. Kiệt)

  ielts.inspiration@gmail.com

    - Design by quocchuyen™