KHÓA HỌC IELTS – ONSITE

01

Th11'18

PRE-IELTS (3.0 – 4.0) – 48 GIỜ

PRE-IELTS (3.0 – 4.0) – 48 GIỜ THÔNG TIN CƠ BẢN KHÓA HỌC ☑ Thời lượng: 12 tuần (48 giờ). Mỗi …

Read More

01

Th11'18

IELTS CƠ BẢN (4.0 – 5.0) – 72 GIỜ

IELTS CƠ BẢN (4.0 – 5.0) – 72 GIỜ THÔNG TIN CƠ BẢN KHÓA HỌC ☑ Thời lượng: 12 tuần …

Read More

01

Th11'18

IELTS TRUNG CẤP (5.0 – 6.0) – 72 GIỜ

IELTS TRUNG CẤP (5.0 – 6.0) – 72 GIỜ THÔNG TIN CƠ BẢN KHÓA HỌC ☑ Thời lượng: 12 tuần …

Read More

01

Th11'18

IELTS CAO CẤP (6.0 – 7.0) – 72 GIỜ

IELTS CAO CẤP (6.0 – 7.0) – 72 GIỜ THÔNG TIN CƠ BẢN KHÓA HỌC ☑ Thời lượng: 12 tuần …

Read More

01

Th11'18

IELTS CẤP TỐC (4.0 – 7.0) – 144 GIỜ

IELTS CẤP TỐC (4.0 – 7.0) – 144 GIỜ THÔNG TIN CƠ BẢN KHÓA HỌC ☑ Thời lượng: 12 tuần …

Read More

01

Th11'18

TINH HOA IELTS WRITING – 24 GIỜ

TINH HOA IELTS WRITING – 24 GIỜ THÔNG TIN CƠ BẢN KHÓA HỌC ☑ Thời lượng: 8 tuần (24 giờ). Mỗi …

Read More

01

Th11'18

IELTS SPEAKING – 8 GIỜ

IELTS SPEAKING – 8 GIỜ THÔNG TIN CƠ BẢN KHÓA HỌC ☑ Thời lượng: 4 tuần (8 giờ). Mỗi tuần học …

Read More

01

Th11'18

PRONUNCIATION – 8 GIỜ

PRONUNCIATION – 8 GIỜ THÔNG TIN CƠ BẢN KHÓA HỌC ☑ Thời lượng: 4 tuần (8 giờ). Mỗi tuần học 1 …

Read More

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học:

  0938 783 941 (Ms. Trang)

  0938 839 552 (Mr. Kiệt)

  ielts.inspiration@gmail.com

    - Design by quocchuyen™